• Executor judecătoresc București

  Biroul executorilor judecătorești „Olteanu, Haja și Ghinea” s-a înfiinţat în anul 2012 şi este competent să efectueze acte de executare silită în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

 • Birou executori judecătorești București

  Birou Executorilor Judecătorești Asociați Olteanu, Haja și Ghinea este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită civilă, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor.

Biroul executorilor judecătorești Olteanu, Haja și Ghinea

Birou Executor Judecătoresc Asociați Olteanu, Haja și Ghinea este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită civilă, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor. Executorii judecătorești având competența în cadrul procedurilor de executare silită, precum și în celelate proceduri date în competența executorului judecătoresc, în întreaga Circusmcripție a Curții de Apel București, conform Legii 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor.

Competența teritorială a biroului cuprinde municipiului București, dar și în împrejurimile acestuia cum ar fi județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Ialomița și Călărași.
Colaboratorii biroului nostru formează o echipă de specialiști structurați în funcție de forma executării silite pe care creditorul o urmărește, pentru rezolvarea cu celeritate și eficiență a dispozițiilor regăsite în titlurile executorii.

Despre executor judecătoresc

Biroul Executorilor Judecătorești Asociați „Olteanu, Haja și Ghinea” cu sediul în Bucureşti este specializat în punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil, comercial, penal, contencios administrativ şi dreptul muncii, precum şi în notificarea actelor, comunicarea actelor de procedură, recuperări de creanţe, evacuări, procese-verbale de oferta reală, puneri în posesie, predare de bunuri, confiscări, executări silite mobiliare şi imobiliare.

Colaboratorii biroului de executori judecătorești formează o echipă de specialiști structurați în funcție de forma executării silite pe care creditorul o urmărește, pentru rezolvarea cu celeritate și eficiență a dispozițiilor regăsite în titlurile executorii.

Biroul nostru colaborează cu o echipă formata din specialiști: notari publici, avocați, experți judiciari, experți topometriști, experți contabili, interpreți și traducători, în funcție de natura lucrărilor în care suntem implicați.

Profesionalismul nostru este pus în slujba satisfacerii creditorului, cu respectarea strictă a cadrului juridic care reglementează activitatea executorilor judecătorești.

La biroul nostru veți întâlni o echipă tânără cu experiență, formată din trei executori judecătorești, precum și de personal cu pregătire, care își concentrează eforturile în a oferi, servicii de calitate și rapide în ceea ce privește executarea silită, răspunzând cu promptitudine solicitărilor dumneavoastră, asigurând totodată confidențialitatea.

Activități executor judecătoresc București

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), Biroul Executorilor Judecătorești Asociați „Olteanu, Haja și Ghinea” din București vă oferă următoarele servicii:

 1. Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii:
 • Executări directe (evacuări, încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc).
 • Executări indirecte (urmărirea mobiliară a creanțelor, urmărirea imobiliară a creanțelor, popriri).
 1. Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
 2. Comunicarea actelor de procedură;
 3. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
 4. Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
 5. Constatarea unor stãri de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 6. Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;
 7. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;
 8. Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale;
 9. Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc;